Ważne porady

Bóg widzi śmierć inaczej niż my,
My widzimy ją jako ciemny mur,Bóg jako bramę.
Walter Flex

Co zrobić, gdy umrze ktoś bliski?

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu wystarczy zadzwonić do naszej firmy wówczas odbierzemy osobę zmarłą tego samego dnia i przewieziemy do domu pogrzebowego, gdzie zostanie przygotowana do ceremonii pogrzebowej.

Jeśli zgon nastąpił w miejscu gdzie nie ma stałej opieki lekarskiej, należy wówczas wezwać lekarza, by stwierdził zgon i wypisał tzw. kartę zgonu (karta zgonu jest potrzebna później do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego).

Osoby zmarłe w wyniku wypadku, lub też w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu mogło być przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora, zwłoki osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, przewozi się na wniosek właściwego organu (najczęściej prokuratora) do najbliższego prosektorium a następnie do zakładu medycyny sądowej celem ustalenia przyczyny zgonu. Organizowanie i opłacanie tego przewozu należy do zadań powiatu, przewoźnicy ci nie mają prawa pobierać jakichkolwiek opłat od rodzin osoby zmarłej z tytułu przewozu zwłok z miejsca wskazanego przez prokuratora do zakładu medycyny sądowej, gdyż są opłacani przez dany powiat, nie mają także uprawnień do informowania rodziny o zgonie danej osoby. W tym przypadku tak samo jak w innych, wybór firmy pogrzebowej należy tylko i wyłącznie do Państwa.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na korzystanie z usług naszego zakładu, wystarczy poinformować nas telefonicznie, wówczas zajmiemy się wszystkimi formalnościami.

Skąd wziąć środki na zorganizowanie pogrzebu?

Środki pieniężne na zorganizowanie pogrzebu zapewnia Skarb Państwa w formie tzw. zasiłku pogrzebowego. Kwota zasiłku wystarcza, by zorganizować przyzwoitą uroczystość pogrzebową. Kwota zasiłku zmienia się co pewien czas. Jeśli chcecie Państwo uzyskać informację co do aktualnej wysokości tej kwoty, proszę nas zapytać.

Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu (w urzędzie stanu cywilnego)

  • karta zgonu wystawiona przez lekarza
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • dowód osobisty współmałżonka (jeżeli współmałżonek istnieje) lub bliskiej osoby, która składa wniosek o wymeldowanie zmarłego(ej)

Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego Z.U.S./K.R.U.S.

  • akt zgonu
  • odcinek renty lub emerytury zmarłego(ej)
  • rachunek za trumnę i usługę pogrzebową (wystawiany przez dom pogrzebowy)

Kończąc, chcielibyśmy podkreślić, iż jeśli Państwo zdecydujecie się na samodzielne zorganizowanie pogrzebu, pamiętajcie o Domu Przedpogrzebowym Charonn.

Osobiście doradzamy wstąpienie do naszej firmy, gdyż za niską cenę otrzymacie Państwo wiele usług i pomoc w jednej z najcięższych chwil naszego życia jaką jest śmierć bliskiej nam osoby.